Det frodas företagsamhet i Mariestad, bakom väggarna med den där skylten som vi då och då ser så är det många gånger rena tomteverkstaden året runt.

I Mariestad finns det många, för oss och de allra flesta, anonyma företag.

Flera av dessa företag är nischade och kända för sina kunder, men det är sällan som de lyfts fram och presenteras för allmänheten.

Så åter till frågan. Vad är en spånsug?

I Mariestad finns numera ett företag som heter Centab. De har sina lokaler, liksom många andra företag, på Förrådsgatan i det som många fortfarande kallar för ”Canvachuset”.

CENTAB tillverkar och säljer spånsugar och kompletta system för centralutsug, städning och det som kallas för processventilation.

Spånsug och spånsugsanläggningar är just deras huvudområde. Det handlar om ett centralsugsugsystem som tar hand om spån och damm i framförallt träslöjdslokalerna så att arbetsmiljön för såväl lärare och elever blir bättre tack vare att spån och damm sugs in och samlas i en behållare.