TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan. Det finns ingen behandling mot TBE men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination.

Mariestadstrakten inkl Torsö och Brommö är ett riskområde för TBE.

Det är en god idé att starta upp TBE-vaccinationen redan nu för att hinna få ett fullgott skydd innan säsongen.

Vaccinia är en vaccinationsmottagning i Skaraborg som även vaccinerar mobilt med TBE-bussen på olika platser. Vi kan komma till er arbetsplats och se till att ni kommer igång med er TBE-vaccination.

För mer information hör av er på info@vaccinia.se

Så här går vaccinationen till:

Du som är yngre än 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.

Du får vanligtvis tre doser det första året:

 • Dos ett.
 • Dos två, en-tre månader efter dos ett.
 • Dos tre, fem-tolv månader efter dos två.
 • Dos fyra, tre år efter dos tre.
 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Du som har fyllt 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.

Du får vanligtvis fyra doser det första året:

 •  Dos ett.
 •  Dos två, en-tre månader efter dos ett.
 •  Dos tre, två månader efter dos två.
 •  Dos fyra, fem-tolv månader efter dos tre.
 •  Dos fem, tre år efter dos fyra.
 •  Påfyllnadsdos vart femte år.

Tidigare rekommenderades påfyllnadsdoser med tre till fem års intervall. Men all erfarenhet visar att det räcker med en påfyllnadsdos vart femte år.

Du som inte har fått en extrados första året kan istället få en extrados minst två månader efter ordinarie tidsintervall för nästa dos.

Vaccinet kan ges från 1 års ålder.