Mariestadstrakten är ett riskområde för TBE

TBE är en virussjukdom som [...]